Konferenciák

Bencsik Andrea – Machová Renáta – Juhász Tímea – Csókás Lilla: Vezető/leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2018. június 7–8. Pécs

Bencsik Andrea: Amit a motivációról illik tudni - KM Expert - A tudásmenedzsment ösztönző, motivációs rendszere. TM műhely, Budapest.

Bencsik Andrea: Ipar 4.0 menedzseri szemmel. A tacit (avagy a hallgatólagos tudás) jövője a negyedik ipari forradalom során. MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Tudományos Konferencia, 2018. május 3. Veszprém.

Konczosné Szombathelyi Márta – Géczy Nóra – Dőry Tibor: Tudománykommunikáció kreatív eszközökkel. „Tudománykommunikáció” konferencia, BCE. 2018. május 11. Budapest.

EurOMA Konferencia Budapesten – Buics László beszámolója 2018. június 24. és 26. között megrendezésre került Budapesten a 25. EurOMA konferencia a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének közös szervezésében. A Széchenyi István Egyetem részéről Dr. Vastag Gyula professzor úr, mint program chair vett részt a konferencia szervezésében, valamint az egyetem számos oktatója (Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka, Dr. Feketéné Dr. Czakó Katalin, Dr. Dőry Tibor, Dr. Filep Bálint) és PhD hallgatója (Buics László, Szabó Kinga, Sóti Attila, Tóth Máté) tartott előadást résztvevőként. A konferencián összesen 562 előadó vett részt, akik közül 47 előadó magyar egyetemekről érkezett. A konferencia méreteit és jelentőségét jól mutatja, hogy a világ 45 különböző országából érkeztek résztvevők Budapestre, hogy beszámoljanak legújabb kutatási eredményeikről.

Elérhetőségek

Tanszéki titkárság: INNO-SHARE 101 - 101/1

Ügyintéző: Pohárnok Szonja
Telefon: +36 96 613-787/3787
E-mail: poharnok.szonja@sze.hu