Szakdolgozat és TMDK témakörök

ALAPSZAK

 1. Új szolgáltatás bevezetése egy helyi vállalkozásnál (Introduction of a new service in a local company)
 2. Az egyetemi-vállalati együttműködések bemutatása egy-egy vállalat, felsőoktatási intézmény példáján keresztül (Characterisation of university-industry  collaborations based on the example of a higher education organisation or a company)
 3. Egy vállalkozás által kifejlesztett új termék fejlesztési vagy piaci bevezetési folyamatának bemutatása és elemzése (Characterisation and analysis of the new product or service development process)
 4. Induló vállalkozás, startup alapításának bemutatása (Introduction of the establisment of a start-up)
 5. Családi vállalkozások növekedését befolyásoló tényezők vizsgálata (Analysis of factors influencing the growth of familiy businesses)
 6. A női menedzsment előtt álló kihívások és lehetőségek
 7. A szervezeti kommunikáció vizsgálata
 8. Kultúraközi kommunikáció vizsgálata gazdasági környezetben
 9. Örökölhető-e az imázs? Családi vállalkozások generációváltása
 10. Kulturális kihívások
 11. Kríziskommunikáció
 12. Hírnévmenedzsment
 13. Tehetségmenedzsment
 14. Vezetői utánpótlás tervezése
 15. Ellátási láncok elemzése
 16. Tevékenységirányítás
 17. Marketing szerepe a felsőoktatásban
 18. Gerillamarketing kampány tervezése
 19. Kis- és középvállalkozások üzleti kommunikációja
 20. Nemzetközi piacralépés tervezése

 

MESTERSZAK

 1. HR, mint business partner a szervezetben
 2. Vezetői empátia szerepe a vállalati sikerben
 3. Stressz faktorok szerepe a szervezeti működésben
 4. Társadalmi-gazdasági trendek hatása a termék- szolgáltatásfejlesztésre (Impact of socio-economic trends on product and service development)
 5. Egy vállalkozás által megvalósított új termék vagy szolgáltatás-fejlesztés, bevezetés folyamatának bemutatása és elemzése (Analysis of the new product / service development process based on the example of a local company)
 6. Egyetemi-vállalati kutatási-fejlesztési együttműködések bemutatása és értékelése egy-egy felsőoktatási intézmény vagy vállalat példáján (Evaluation of university-industry RDI collaborations based on the example of a higher education organisation or a company)
 7. Nyílt, azaz a többszereplős innováció megvalósítása egy helyi nagyvállalatnál vagy KKV-nél (Implementation of open or multi-actor innovation at a local company)
 8. Szervezeti kommunikáció vállalati kontextusban
 9. Kommunikativ kompetenciák fejlesztes
 10. Kultúraközi kommunikáció vizsgálata gazdasági környezetben
 11. Public Relations, vállalati kommunikáció, hírnévmenedzsment
 12. Női vezetők és karrierutak
 13. Családi vállalkozások, vezetői utódlás
 14. Ellátási láncok elemzése
 15. Tevékenységirányítás
 16. Nemzetközi piacralépés kidolgozása
 17. Marketing szerepe a felsőoktatásban
 18. Kis- és középvállalkozások üzleti kommunikációja
 19. Gerillamarketing kampány tervezése

Elérhetőségek

Tanszéki titkárság: INNO-SHARE 101 - 101/1

Ügyintéző: Pohárnok Szonja
Telefon: +36 96 613-787/3787
E-mail: poharnok.szonja@sze.hu